Informacje o Lublinie

Trybunał Koronny w Lublinie

Trybunał Koronny w Lublinie

gru 4, 2014

Trybunał Koronny, który dawniej stanowił Ratusz położony jest w centrum rynku Starego Miasta. Decyzję o budowie ratusza podjęto w 1317 roku, po otrzymaniu przez Lublin praw miejskich. Trybunał okalają krzywe uliczki, którymi niegdyś przebiegały wały chroniące miasto.

Pierwotnie ratusz był drewniany. Pod koniec XIV wieku powstał tu gotycki gmach, który w późniejszym okresie był wielokrotnie przebudowywany. W połowie XVI wieku nadano mu styl renesansowy. Otoczony był straganami, gdzie handlowali lubelscy kupcy. W 1575 roku miasto ogarnął pożar. Uszkodzony ratusz został szybko odbudowany w stylu renesansowym i przejął funkcję najwyższej instancji sądowej – Trybunału Koronnego. Na czele Trybunału stali prezydent – prałat i marszałek wyznaczani przez samego króla. Jednym z prezydentów lubelskiego Trybunału był biskup Ignacy Krasicki.

Lublin dzięki Trybunałowi stał się centrum prawniczym Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wraz z upadkiem ośrodków uniwersyteckich kształcących prawników, to sala trybunalska stała się dla wielu palestrantów uniwersytetem, tutaj właśnie stawiali swoje pierwsze kroki i nabywali praktyki. Dzięki Trybunałowi Lublin nie tylko przekształcił się w stolicę sądową, ale także w szybkim tempie rozwijał się. Niemalże natychmiast po jego utworzeniu w Lublinie zaczęły wzrastać pałace magnatów i dworki szlacheckie. Na czas sesji trybunalskiej życie w Lublinie ożywiało się. W czasach Stanisława Augusta mieściła się tu pracownia artystyczna królewskiego malarza Bacciarellego. Były nawet plany, aby urządzić tu pierwszą w Polsce akademię sztuk pięknych.

W trakcie odbywania się sądów trybunalskich władze miejskie przenosiły się z ratusza do kamienicy na ul. Archidiakońskiej 7, którą nazywana była „Małym Ratuszkiem”.

Pod koniec XVII wieku budynek przebudowano w stylu barokowym. Nadbudowano drugie piętro i przebudowano wieżę. Decydującej przebudowy gmachu dokonano w latach 1781-1787, kiedy to obiekt otrzymał klasycystyczny kształt.

W czasie, gdy budynek pełnił tylko funkcję ratusza, podziemia wykorzystywano do handlowania piwem. Po ustanowieniu Trybunału Koronnego, przeznaczono je na izby więzienne i katownię.
Obecnie w gmachu Trybunału mieści się Urząd Stanu Cywilnego, a w danej sali Sądów Trybunalskich organizowane się koncerty kameralne, wykłady i uroczyste spotkania.